Prva RELOF2 konferencija u Sremskoj Mitrovici (Foto + Video)

Prva regionalna konferencija „Kako uspostaviti sistem finasijskog upravljanja i kontrole kod indirektnih budžetskih korisnika na lokalu“  održana je u Gradskoj kuci u Sremskoj Mitrovici.Na konferenciji je predstavljen Praktičan vodič sa alatom za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole  kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava na lokalnom nivou, koji je Projekat RELOF2 razvio u saradnji saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Ministarstva finansija. Uz Vodič je kreiran i alat u vidu poluautomatizovane Excel tabele za izradu dokumentacione osnove sistema koji u velikoj meri automatizuje proces i olakšava rad na uspostavljanju samog sistema.Cilj je unapređenje upravljanja javnim finansijama, odnosno unapređenje odgovornosti rukovodilaca i zaposlenih u javnom sektoru, kao i bolje upravljanje javnim sredstvima u skladu sa principima interne finansijske kontrole.

Video: https://youtu.be/tho8X4nRxxA

Sanja Mitrović