Prijava za banje (Foto + Video)

PIO fond raspisao je Oglas za prijavljivanje penzionera za boravak u banjama.Pravo na besplatnu rehabilitaciju u trajanju od 10 dana imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penziija iznosi do 30. 978 dinara

Video: https://youtu.be/V1f72cg7Q8o

Milena Sekulić