Druga kanta za otpad

Javno komunalno preduzeće “Komunalije” Sremska Mitrovica obaveštava građane da će 7500 individualnih domaćinstava u Gradu Sremska Mitrovica dobiti 2.kantu za primarnu separaciju otpada, kao što je plastika, papir i metal.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: