Skupština idućeg utorka o ostavci predsednika

Skupština grada Sremska Mitrovica na svojoj prvoj idućoj sednici konstatovaće prestanak dužnosti dosadašnjeg predsednika Skupštine Ilije Nedića. Kako Sremska saznaje Nedić je podneo ostavku iz ličnih razloga, a Rešenjem je predviđeno da mu dužnost predsednika Skupštine grada prestaje sa danom 19. april 2022. godine. U okviru iste tačke dnevnog reda planiran je I izbor novog predsednika Skupštine grada. Novi predsednik se bira iz redova odbornika. Sednica je zakazana za idući utorak

Sremska Televizija

%d bloggers like this: