Radovi teku po planu (Video)

U okviru projekta „Rehabilitacija ulica u naseljenim mestima Opštine Irig“ uprava za kapitalna Ulaganja AP Vojvodine sunfinansiraće radove na asfaltiranju ulica u Opštini Irig sa 100 miliona dinara, dok će Opština Irig za tu namenu obezbediti 40 miliona dinara. Asfatirane će biti ulice u Irigu, Jasku, Vrdniku, Neradinu, Krušedol-selu, kao i u Rivici i Šatrincima.

Video: https://youtu.be/iAmZ_roz_aQ

Jovana Stupar