Program podrške samozapošljavanja

Grad Sremska Mitrovica poziva sve nezaposlene osobe sa područja Grada da se prijave za učešće u Programu podrške samozapošljavanju, a koji je osmišljen na način da kroz edukativno-mentorske aktivnosti omogući dalji i brži razvoj poslovnih ideja. Program podrške samozapošljavanju se realizuje u okviru projekta „Podrška uspostavljanju i poboljšanju mehanizama za podršku samozapošljavanju kroz saradnju inovativnih lokalnih zajednica i novih preduzeća u prekograničnom području.Prijave se mogu predati do 09. maja.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: