Bračno savetovalište

U okviru ustanove za pružanje usluga socijalne zaštite „Solidarnost“ u Rumi, dva meseca postoji usluga besplatnog savetovališta za brak i porodicu. Stručne konsultacije se vrše u prisustvu psihologa i defektologa. Zainteresovani se mogu prijaviti na lični zahtev ili upućivanjem od strane Centra za socijalni rad. Zakazivanje razgovora može se izvršiti pozivom na broj telefona 0695350957.

Jovana Stupar