“Otvorena vrata”

Osnovna škola „Jovan Popović“ u Sremskoj Mitrovici, organizuje aktivnost Otvorenih vrata, u subotu, 9. aprila, u periodu od 9 do 12 časova.  Od 9 do 10 časova je planirana poseta đacima od I do IV razreda, pod nazivom „Vidi što je škola zgodna“. U 10 časova sledi „Roditeljski sastanak“ sa roditeljima budućih prvaka, direktorom, psihologom i pedagogom. Druženje budućih đaka prvaka sa učiteljicama od 10 do 11 časova sleei druženje budućih prvaka sa učiteljicom, pod nazivom „Upoznaj učiteljicu“.Završetak posete školi planira se od 11 do 12 časova i nosi naziv „Veliki drugari za đake prvake“. 

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: