U planu uređenje Borkovca (Video)

U planu je uređenje najpopularnijeg rumskog izletišta Borkovac.  Prema informacijama koje su saopštene u planu je pošumljavanje I uređenje prostora oko starog bazena, kao I sređivanje šetališta, postavljanje mobilijara. Na kraju biće uređeno I samo jezero. Osim lokalnih samouprava u Rumi I Irigu, ovaj projekat podržaće, kako je navedeno I Ministarstvo zaštite životne sredine.

Video: https://youtu.be/vfOcXIgqWi8

Akumulacija Borkovac je veštačko jezero koje je udaljeno od centra Rume oko dva kilometra. Nastalo je 1972. godine pregrađivanjem potoka Borkovac.  Kako jezero, tako I okolni prostor, oaza zelenila primaljivi su za turiste, sportiste rekreativce, građane koji, kažu rado prošetaju tim krajem I smatraju da je najavljeno uređenje dobra ideja.

I  vlasnici i zakupci objekata na Borkovcu pozdravljaju ideju uređenja jezera i okoline, jer će se tako, smatraju stvoriti uslovi da se bolje iskoriste postojeći potencijali i kapaciteti.

Od pre nekoliko godina na toj lokaciji postoji i olimpijski bazen sa pratećim sadržajem koji u letnjim mesecima poseti veliki broj gostiju iz raznih krajeva. Borkovac je svakako jedna od turističkih destinacija Rume, kažu u lokalnoj turističkoj organizaciji.

U Opštini Irig koja će učestovati u projektu uređenja Borkovca ističu sve prednosti planiranog posla. Turistički potencijal Iriga je ogroman, a ovaj projekat ide u prilog tome, ističu u toj opštini.

Prema informacijama koje su do sada dostupne planirano je pošumljavanje izletišta, postavljanje novog mobilijara, uređenje samog jezera, plaže, šetališta I dr. Posao će se odvijati fazno, a rokovi za sada nisu poznati. 

Jovana Stupar

%d bloggers like this: