Pomoć trudnicama

Na odeljenju za Društvene delatnosti Opštine Ruma, adresa Glavna 107 Ruma podnose se zahtevi za ostvarivanje prava na finasisjku pomoć trudnicama. Podsetimo, sve trudnice koje navrše 4. Mesec trudnoće imaju pravo na novčanu pomoć od 20 000 dinara, bez ozbira da li su zaposlene ili ne. Sve bliže informacije građani mogu dobiti na odeljenju za Društvene delatnosti .

Jovana Stupar

%d bloggers like this: