Drugi dan proba

Učenici srednjih škola u Srbiji danas nastavljaju sa probom državne mature  koja je počela juče i traje do 8. aprila. U drugom pilotiranju koje traje četiri dana, učestvuju učenici svih državnih i privatnih škola. Pilotira se samo obavezni deo mature.Učenici će raditi po dva ili tri testa, a stručno-teorijski test u okviru stručnog ispita polagaće samo đaci iz 63 obrazovna profila u srednjim stručnim školama koji su uključeni u Projekat državne mature. Svaki test ima do 40 zadataka, koji su raspoređeni na tri nivoa standarda postignuća – osnovni, srednji i napredni. Vreme za izradu testa je 180 minuta. U pilotiranju učestvuju i učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, uz prilagodjavanje uslova polaganja ispita. 

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: