Davanje poljoprivrednog zemljišta u zakup

Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini  po uslovima drugog kruga  na teritoriji opštine Ruma daje se u zakup. Uvid u dokumentaciju grafički prikaz katastarskih površina i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima  može se izvrštit u zgradi Opštine Ruma u kancelariji broj 6 svakog radnog dana  od 14 do 15 i 30 časova. Rok za prijavu i podnošenje dokumentacije je 14. april.

Jovana Stupar