I šljive u fazi cvetanja (Foto + Video)

Šljive su takođe u fazi cvetanja. Zasad se nalaze u dobroj kondiciji i stanju. A očekivanja voćara su da će ova sezona što se roda tiče biti bolja od prethodne.

Video: https://youtu.be/RvRYiGmZgKg

Aleksandar Krkobabić