Elektronski upis

U Inđiji je počela elektronska prijava dece za upis u vrtić.Na određenom linku građani mogu pokrenuti uslugu i za nekoliko minuta završiti obavezu upisa dece u Predskolsku utsanovu “Bosko Buha”. Prilaganje izvoda iz matične knjige rodjenih, prebivalista i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se automatski pribavljaju.

Mirjana Stupar

%d bloggers like this: