Dodatna sredstva iz budžeta (Video)

Na nedavno održanoj  sednici opštinskog veća u, usvojen je predlog  zaključka kojim se daje saglasnost na Posebni Program o korišćenju sredstava  iz budžeta Opštine Ruma za JP „Komunalac“ u Rumi za 2022. godinu. Rebalansom budžeta Opštine Ruma za dodatne subvencije JP Komunalac  namenjeno je dodatnih oko 40 milion adinara.

Video: https://youtu.be/lC8IH-L0FPo

Jovana Stupar

%d bloggers like this: