Zatvorena birališta

Birališta su zatvorena u 20 sati. Građani Srbije su na izborima birali predsednika Republike, novi saziv parlamenta i lokalnu vlast u 14 lokalnih samouprava, uključujući i glavni grad. Biračka mesta su bila otvorena od 7 sati, a zatvorena su u 20 sati. U Sremu na ukupno 274 biračkih mesta, pravo glasa na predsedničkim i parlamentarnim izborima imalo je 263.440 građana, koji su se opredeljivali  između 19 izbornih lista i osam kandidata za predsednika. Od uvođenja višestranačja, građani Srbije danas su 13 put birali predstavnike u Narodnoj skupštini, a od 2006. godine, odnosno osamostaljivanja Srbije ovo su bili četvrti predsendički izbori .Rok za utvrđivanje izbornih rezultata na biračkom mestu i dostavljanje izbornog materijala lokalnoj izbornoj komisiji je 4. april do 8 sati, a zbirni izveštaj o rezultatima glasanja rik donosi u roku od 96 sati od zatvaranja biračkih mesta.Komisija u roku od 10 dana od dana objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima donosi rešenje o dodeli mandata kiandidatima za poslanike u novom sazivu parlamenta, sa izborne liste po njihovom redosledu.