Obnova horizontalne signalizacije

Na više lokacija U Sremskoj Mitrovici trenutno se radi na uređenju putne infrastrukture.Obnavlja se horizontalna saobraćajna signalizacija na saobraćajnicama u centru grada i naseljima. Signalizacija se farba u etapama kako ne bi došlo do otežanog saobraćaja.

Sanja Mitrović