Prolećno uređenje grada (Video)

Javno komunalno preduzeće “Komunalije” Sremska Mitrovica obavlja prolećno uređenje grada, sa akcentom na sađenje. Na kružnim tokovima na ulasku u grad u toku je sađenje tuja, četinara i ukrasnog zelenila. Popuna drvoreda se obavlja na teritoriji Grada i seoskih mesnih zajednica, uređuju se i kose travnjaci  i sadi prolecno cvece.

Video: https://youtu.be/WY_RxBO42Wg

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: