Danka ruši predrasude (Video)

Da nema muških i ženskih poslova potvrdjuje Danka Bundža, jedina žena u Rumi koja vozi autobus. Ova žena prkosi predrasudama i svedoči o tome koliko je važno voleti posao kojim se bavimo.

Video: https://youtu.be/lfnC3nFithQ

Milena Sekulić

%d bloggers like this: