Sejalice pripremiti, pa onda sejati (Video)

Prolećne setve su pred pragom. Poljoproivredni proizvođači pred sam čin obvaljanja posla oko sejanja morali bi dobro da provere i pripreme svoje sejalice i mašine  koje imaju glavnu ulogu u obavljanju ovog najvažnijeg posla u godini. 

Video: https://youtu.be/etYa4tguqNs

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: