Poziv za raseljena lica

Gradska Uprava za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine i poverenik za izbeglice Grada Sremska Mitrovica uputili su poziv za izbeglice i raseljena lica sa teritorije bivše SFRJ a koja do sada nisu zabrinuta stambeno kroz programe Komesarijata za izbeglice i migracije da se jave u prostorije Gradske Uprave za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine radi sačinjavanja evidencije u bazi poverenistva, neophodnoj za eventualno rešavanje njihovog stambenog problema u narednom periodu. 

Sanja Mitrović