Nova mera podrške Opštine Pećinci

Nova mera podrške porodicama sa decom sa posebnim potrebama , invaliditetom i težim oboljenjima doneta je od strane Opštinskog veća opštine Pećinci,a u pitanju je jednokratni novčani dodatak u iznosu od 50 000 dinara. Uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju roditeljima je neophodna i očitana ili fotokopirana lična karta, prijava prebivališta za dete, kao i izvod iz matične knjige rođenih za dete, a više informacija o samoj proceduri podnošenja zahteva roditelji mogu dobiti na šalteru Dečje Opštinskom uslužnom centru. 

Milena Sekulić