Obuka u pružanju prve pomoći

Dvogodišnja pauza u pripremi ekipa prve pomoći, uslovljena pojavom COVID 19, prekinuta je početkom marta 2022.god. kada su volonteri Crvenog krsta Sremska Mitrovica počeli sa obukama u pružanju prve pomoći ekipa podmlatka i ekipa petlića.  Da kraja aprila nastaviće se ove obuke, kada će se ogranizovati Gradsko takmičenje u pružanju prve pomoći .

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: