Uređenje trotoara u ulici JNA (Video)

U toku su radovi na asfaltiranju trotoara u Ulici JNA ispred Gradke pijace i Glavne pošte u Rumi. Kako ističu predsatavnici lokalne samouprave cilj je da se urede trotoara koji su bili u lošem stanju a nalaze se na najfrekventnijim  mestima u gradu.

Video: https://youtu.be/kR6Npc3eP1s

Milena Sekulić