Nova usluga socijalne zaštite (Video)

Nova usluga Gerontoškog centra „Srem“ u  Rumi, naime u okviru ove ustanove socijalne zaštite na leto tekuće godine biće otvoren Boravak za stara lica. Projekat je spreman, a biće podržan sredstvima lokalne vlasti.

Video: https://youtu.be/t10k0GvA1ZA

Jovana Stupar