Izbor preparata za zaštitu (Video)

Ratari iako tek trebaju da započnu setvu kukuruza u ovom periodu takođe razmišljaju o dobrom izboru preparata za zaštitu koja će uslediti odmah nakon setve i koja je jako bitna za prinos.

Video: https://youtu.be/OUNll9VaLAQ

Aleksandar Krkobabić