Zahtev za glasanje prema mestu boravišta (Video)

Birači koji žele da glasaju prema mestu boravišta u zemlji na narednim izborima koji će se održati 3. aprila  2022. godine mogu podneti zahtev Opštinskoj upravi Ruma za upis te činjenice još danas do 18 časova i sutra do 24 časa. Zahtev se podnosi u zgradi opštine, Orlovićeva broj 5, kancelarija broj 20. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 433910, local 114, 069721155.

Video: https://youtu.be/0q0rYDz1qqY

Jovana Stupar