Održana sednica Opštinskog veća

Sednica opštinskog veća održana je danas u Rumi telefonskim putem. Između ostalog lokalni većnici su razmatrali predlog rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od  3 960 000 dinara. Usvojena je i odluka o  pristupanju realizaciji projekta „Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju Magistralnog cevovoda od Fabrike vode Fišerov salaš do crpne stanice Borkovac.“

Jovana Stupar

%d bloggers like this: