Konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova

Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica i Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ raspisali su konkurse za izbor najboljih likovnih i literarnih radova na teme:
„Čuvam svoje zube – ponosim se osmehom“„Dojenje je poklon za ceo život“„Biram pametnije, hranim se zdravije“ Konkurs je bio namenjen deci predškolskih ustanova i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji, sa ciljem da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu oralnog zdravlja, pravilne ishrane i podrške dojenju kao najoptimalnijem načinu ishrane novorođenčadi i odojčadi.Najbolji likovni i literarni radovi izabrani su na nivou okruga i dostavljeni Institutu za javno zdravlje Srbije ”Dr Milan Jovanović Batut” kako bi se proglasio i promovisao najbolji dečiji rad za svaku od kampanja koji će biti štampan u vidu postera tokom 2022. godine.

Sanja Mitrović