Vakcina kod izabranog lekara (Video)

U skladu sa preporukom Ministartsva zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovcica, inđijski Dom zdravlja drugačije organizuje vakcinaciju građana. Nju pacijenti od sada mogu obaviti kod svog izabranog lekara u matičnom Domu zdravlja, rekao je dr Jovo Komazec, direktor Doma zdravlja u Inđiji:

Video: https://youtu.be/gOw7Rxr6BGQ

Mirjana Stupar

%d bloggers like this: