Proba maturskog ispita

Simulacija procesa završnog ispita za polaganje male mature  zakazana je za 25. i 26.mart. Cilj probnog završnog ispita je i provera koliko su đaci u ovom trenutku spremni za završni ispit i na čemu treba raditi u narednom periodu.Prema važećim procedurama probni testovi su već spremni i čuvaju se u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja do dana ispita. 

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: