Novi kamion (Video)

Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” u Inđiji nabavilo je još jedan kamion za potrebe osnovnih delatnosti preduzeća. Time će biti poboljšan kvalitet pružanja usluga ovog javnog preduzeća, koje poslednjih godina , upotpunjuje svoj vozni park.

Video: https://youtu.be/yoi64OcaLIo

Mirjana Stupar