Započeto čišćenje kanala

U selima Adaševci i Vašica u toku su radovi na čišćenju i produbljivanju kanala za sakupljanje i odvođenje atmosferskih voda, u dužini preko 200 metara. Pomenuti radovi izvode se u sklopu redovnog održavanja, kako bi se sprečilo da podzemne vode i kišne bujice ugroze imovinu. Poslove sakupljanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih i atmosferskih voda, kao i održavanje i čiščenje javne kanalizacione mreže na teritoriji opštine Šid izvodi Javno komunalno preduzeće “Vodovod” Šid.

Nataša Stojaković