Artiljerijsko gađanje na poligonu u Nikincima

Prvog i drugog marta jedinica Vojne pošte 2342-8 Nikinci izvodi artiljerijska opitna gađanja na poligonu u Nikincima u periodu od 8 i 30 časova do 18 časova. Vojska upozorava stanovništvo da je nastrože zabranjeno  svako prikupljanje ili dodirivanje nerasprsnutih zrna i da su dužni ulkoliko naiđu na  da ista obaveste organe policije  ili najbližu Vojnu komandu Vojske Srbije.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: