Nove učionice i novi traktor (Video)

U SSŠ “Stevan Petrović Brile” u Rumi nedavno su renovirane dve učionice. Sanacija je podrazumevala zamenu prozora i postavljanje novih vrata kao i kompletnu zamenu dotrajale stolarije, radovi su finansirani iz budžeta Opštine Ruma a vrednost radova iznosi 550 000 dinara. U ovu školu uskoro stiže i nov traktor koji je donacija Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu.

Video: https://youtu.be/IapBGB6K_SI

Milena Sekulić

%d bloggers like this: