1,2 miliona za kupovinu kuća (Video)

Ministarstvo za brigo o selu opredelilo je  ukupno 500 miliona dinara bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom u tekućoj godini.

Pravo učešća na javnom konkursu, koji je raspisalo Ministarstvo za brigu o selu, imaju supružnici ili vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednici koji ispunjavaju sve propisane uslove za učešće. Maksimalni iznos predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom je 1,2 miliona dinara.

Bespovratna sredstva će se dodeljivati po redosledu podnetih  kompletnih prijava, do utroška budžetskih sredstava predviđenih za tu namenu, a najkasnije do 1. novembra ove godine.

Video: https://youtu.be/Daz0P_WGGYs

Sanja Mitrović