Novi konkurs za kuće na selu (Video)

Ministarstvo za brigo o selu opredelilo je  ukupno 500 miliona dinara bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom u tekućoj godini.Pravo učešća na javnom konkursu, imaju supružnici ili vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednici koji ispunjavaju sve propisane uslove za učešće. Prošle godione, na istom konkusu kupljeno je 15 kuća na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, a  vlasnici kuće postali su i Bojandići iz Ležimira.

Video: https://youtu.be/F74q41vHRBo

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: