Nastavak izgradnje kanalizacione mreže (Video)

U Laćarku je u toku priprema za projektovanje nastavka izgradnje kanalizacione mreže. Gradonačelnica Sremske Mitrovice Svetlana Milovanović je formirala radnu grupu za praćenje projektne dokumentacije, koja će nastaviti praćenje radova na proširenju kanalizacione mreže. Plan je da se mreža proširi na još 13 km, a realizovaće se u  južnom delu Laćarka.

Video: https://youtu.be/4oMheoLuEkY

Dejana Kovačević