Nove table sa imenima ulica

U okviru nacionalnog projekta ažuriranja Adresnog registra Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu će u narednom periodu preko dobavljača vršiti postavljanje tabli sa nazivima ulica na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, i izvršiti prenumeraciju kućnih brojeva u ulicama gde je to neophodno. U cilju realizacije ovog posla moraju da se izvedu specifični radovi koji podrazumevaju neposredni kontakt sa građanima te iz gradske uprave apeluju na građane za saradnju. Izdavanje nove lične karte u slučaju kada se upisuje adresa prebivališta zbog utvrđivanja naziva ulica i kućnih brojeva za ulice koje prethodno nisu imale naziv,ili kućni broj obavlja se bez plaćanja propisanih naknada na ime cene obrasca i troškova tehničke izrade lične karte.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: