Kod krava stanje redovno (Video)

Nabavka hrane ili koncentrata je aktivnost s kojom se stočari trenutno bave. Iako je došlo do skoka temperature, krave su još uvek na režimu zimske ishrane i u dobrom su stanju.

Video: https://youtu.be/0dXZXmVVs-o

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: