Postavljanje novih pločica

U sklopu uređenja Doma zdravlja u Šidu izvode se radovi u unutrašnjosti objekta. Stare dotrajale pločice zamenjuju se novim pločicama, a radovi bi trebali biti završeni kroz nekiloko dana.

Nataša Stojaković