Provera biračkog spiska

Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada Sremska Mitrovica poziva  građane  provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak, da li su im upisani lični podaci tačni, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na izborima koji će biti održani 3. aprila.Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i može se izvršiti neposredno u gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište, odnosno boraviše za interno raseljena lica, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva. Podnosilac zahteva može na rešenje gradske uprave podneti žalbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 24 časa od dana primanja rešenja.

Sanja Mitrović