Novčana pomoć za lečenje dece (Video)

Opština Ruma obrazovala je Komisiju za ostvarivanje prava na novčanu pomoć namenjenu za lečenje dece od malignih i drugih teških bolesti na teritoriji opštine Ruma. Pravo na novčanu pomoć namenju za lečenje dece obolele od malignih i drugih teških bolesti mogu ostvariti deca do 18 godina starosti sa prebivalištem na teritoriji Opštine Ruma.

Video: https://youtu.be/42VjnaUlPJ8

Milena Sekulić