Pomoć namenjena za lečenje dece

Na nedavno odžanoj sednici Opštinskog veća  u Rumi doneta je odluka o formiranju pravilnika kojim se bliže određuju uslovi i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć za lečenje dece obolele od malignih i drugih teških oboljenja, koja imaju prebivalište u opštini Ruma. Pravo na novčanu pomoć  imaju deca do 18 godina starosti za lečenje u zdravstvenim ustanovama u zemlji i inostranstvu, kao i  kućnim uslovima i u ustanovama socijane zaštite, za kupovinu lekova i pomagala, za troškove prevoza do lečilišta.

Jovana Stupar