Ozelenjavanje parka (Video)

Jedan od najlepših parkova Šidske opštine krasi centar Erdevika, a budući da su stabla stara 120 godina bilo je neophodno zameniti ih novim mladim sadnicama. Mesna zajednica Erdevik u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Standard” iz Šida izvršila je sađenje mladih stabala u parku, u centru Erdevika.

Video: https://youtu.be/5UEi8RLY2E8

Nataša Stojaković

%d bloggers like this: