Javni uvid u Plan detaljne regulacije

Grad Sremska Mitrovica stavio je na rani javni uvid materijal za izradu Plana detaljne regulacije na području atletskog stadiona i parka u okruženju.Obrađivač plana je JP Urbanizam Sremska Mitrovica, a naručilac je  Grad. Plan obuhvata detaljnu regulaciju  kompleksa gradskog stadiona, jednog od objekata novog sportskog kompleksa u Sremskoj Mitrovici Prema planu, jedan od ciljeva je da se smanji prostor postojećih privrednih delatnosti i transformiše u mešovite sadržaje. Plan je na ranom javnom uvidu do 3. marta.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: