Analiza zemljišta pre svega (Video)

Prihrana pšenice traje u punom jeku. Pre same prihrane veoma je važno da se uradi analiza zemljišta,jer će ona dati tačan podatak i sliku o sadržaju pristupačnog azota,odnosno njegovih mineralnih oblika.

Video: https://youtu.be/BiQZJ7L5_tc

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: