Automatizacija kvara kod starih liftova (Video)

Na teritoriji Grada Sremska Mitrovica ima oko 20 starih zgrada sa starim liftovima, koji funkcionišu po prevaziđenom sistemu.  Naime, ako se osoba zaglavi u liftu, pomoć može pozvati samo preko mobilnog telefona i aktivira alarm. Iz tog razloga je jedan od prioriteta Gradskog stanovanja d.o.o Sremska Mitrovica za 2022. godinu automatizacija kvara kod starih liftova, što podrazumeva da svaki lift ima svoj dojavni sistem. 

Video: https://youtu.be/hsRRiop2RIs

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: