Cena soje u blagom padu

Najveće cenovne oscilacije, bile su prisutne na tržištu soje. Početkom nedelje, kupoprodajni ugovori su realizovani na cenovnom nivou od 74,00 din/kg bez PDV-a, što je dovelo do silaznog trenda ove uljarice. Nakon izveštaja USDA, cene u Čikagu su bile podržane usled rastućih strahovanja oko vremenskih prilika u Južnoj Americi. Još jedan od faktora koji je imao uticaja, jeste, rod soje u Brazilu koji je procenjen na 134 miliona tona, u poređenju sa prošlomesečnom procenom od 139 miliona tona i decembarskom procenom od 144 miliona tona. Argentinska proizvodnja sojinog zrna se očekuje da bude snižena. Sam kraj nedelje, na organizovanom robno-berzanskom tržištu donosi intenzivniju tražnju i zaključenje ugovora po ceni od 74,70 din/kg bez PDV-a. Trgovalo se isključivo uz obračun kvaliteta za promptnu isporuku. Ponderisana cena iznosi 74,55 din/kg bez PDV-a, što je blagi pad 0,23%. Tokom januara, uvoz ove uljarice je iznosio 5.929 tona, dok je izvezeno svega 120 tona jer cene na FOB-u nisu prihvatljive kod nas. Smanjena ponuda i potražnja od strane domaćih prerađivača i trgovaca u prethodnom periodu, zadržala je visok cenovni nivo ove uljarice na domaćem tržištu.

Aleksandar Krkobabić