Usvojen Lokalni akcioni plan zapošljavanja

Na sednici Opštinskog veća Opštine Ruma koja se održala telefonskim putem, usvojen je Lokalni akcioni plan zapošljavanja Opštine Ruma za 2022. i 2023. godinu. Mere aktivne politike zapošljavanja sprovode opština Ruma i Nacionalna služba za zapošljavanje. Usvajanjem akcionog plana zapošljavanja, precizirani su prioriteti aktivne politike zapošljavanja , a uz pomoć instruktora Nacionalne službe zapošljavanja nezaposleni će dobijati praktične savete da sami nađu posao i napišu svoju radnu biografiju.

%d bloggers like this: